Materijali za medije

PROJEKAT: FARMAKOGENETIČKI HAB U IMGGI (PharmGenHUB)

Projekat PharmGenHUB je podržan od Europske Unije (EU)

https://pharmgenhub.rs/


Koordinator

Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Univerzitet u Beogradu, Srbija (IMGGI)

Rukovodilac Projekta: Dr Branka Zukić

Partneri iz EU:  Univerzitet u Patri, Grčka; Univerzitet u Ljubljani, Slovenija; Univerzitet u Trstu, Italija 

Partneri iz zemalja Zapadnog Balkana: Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, Banjaluka; Univerzitet u Sarajevu – Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju, Sarajevo, BiH; Klinika za pedijatriju, Klinički bolnički centar Rijeka,Hrvatska; Centar za medicinsku genetiku i imunologiju, Klinički centar Crne Gore, Podgorica, Crna Gora; Univerzitetska klinika za dečje bolesti, Medicinski fakultet Skoplje, Severna Makedonija

Farmakogenetika je jedan od stožera personalizovane medicine, medicine 21. veka. U Evropi se godišnje beleži 200.000 smrtnih slučajeva zbog neželjenih reakcija na lekove. Zbog toga je personalizovan terapijski pristup postao imperativ. Cilj farmakogenetike je da individualizuje terapiju za svakog pacijenta u skladu sa njegovim jedinstvenim DNK zapisom. IMGGI je pionir u regionu Zapadnog Balkana u istraživanjima i implementaciji farmakogenetike u kliničkoj praksi. Projekat PharmGenHUB će omogućiti da IMGGI postane centralno mesto za farmakogenetiku za sve zemlje Zapadnog Balkana, i to na poljima dijagnostike, istraživanja, inovacija i edukacije. Znanje stečeno u farmakogenetičkim studijama će postati dospupno kliničkoj praksi putem novodizajniranog digitalnog “e-farmakogenetičkog asistenta”.

Ciljevi PharmGenHUB projekta:

  1. Sekvenciranje 250 genoma populacija iz zemalja Zapadnog Balkana će identifikovati specifične markera za efikasnost/neželjene efekte pojedinih lekova. Biće dizajniran farmakogenetički panel za region Zapadnog Balkana..
  2. ePG -asistent (asistent za elektronsku farmakogenetiku za Zapadni Balkan) će biti razvijen i implementiran kao alat za personalizovane preporuke za upotrebu lekova. Postojaće moduli za zdravstvene radnike, biomedicinske istraživače i pacijente.
  3. Novootkriveni  farmakogenetički markeri biće testirani u model-sistemu indukovanih pluripotentnih matičnih  ćelija. Tako će farmakogenetički panel za pojedine lekove biti upotpunjen novim varijantama.

Dijagnostika retkih bolesti u Srbiji

Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Beograd (IMGGI)

Centar za genetičku dijagnostiku retkih bolesti

Rukovodilac: dr Sonja Pavlović

Sekvenciranje nove generacije (eng. NGS, Next Generation Sequencing) je unelo revoluciju u dijagnostiku bolesti i predikciju rizika da se bolest razvije, tako što je analiza DNK i gena svakog pojedinca postala i tehnološki i ekonomski dostupna. NGS se u IMGGI koristi već 10 godina za genetičku dijagnostiku. Od 2021. godine  IMGGI ima ugovor sa RFZO za dijagnostiku retkih bolesti u Srbiji i od tada se uzorci ne šalju u inostranstvo, već se dijagnoze za naše pacijente postavljaju u našoj zemlji. 

U Srbiji je do sada urađena genetička analiza za preko 1000 pacijenata sa retkim bolestima. Sada trudnice dobiju rezultat prenatalne dijagnoze za 7-10 dana, što im omogućava da imaju zdravo potomtvo. Značajnom broju dece je ova dijagnostika omogućila brzo otkrivanje genetičkog uzročnika bolesti, brzu primenu terapije, zahvaljujući čemu oni mogu da imaju povoljnije rezultate lečenja.

Uskoro će pacijentima u Srbiji biti dostupna nova metoda za dijagnostiku retkih bolesti, sekvenciranja kompletnog egzoma, što će skratiti vreme do postavljanja tačne dijagnoze, i omogućiti efikasnije lečenje pacijenata.

Zahvaljujući tome što zdravstveni sistem naše zemlje omogućava modernu dijagnostiku pacijentima sa retkim bolestima,  Srbija ispunjava u potpunosti standarde zdravstvene zaštite u oblasti genetičke dijagnostike koji postoje u drugim evropskim zemljama.


Dodatni materijal

Tekstualni sadržaj ove stranice u Word dokumentu

Logotipi učesnika u projektu


Contact

Branka Zukić (branka.zukic@imgge.bg.ac.rs)

Sonja Pavlović (sonya@imgge.bg.ac.rs)